Jelen általános szerződési feltételeket pdf formátumban is letöltheti, ide kattintva.

A megnyitásához Adobe Reader szükséges, melyet itt tölthet le: http://get.adobe.com/reader.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Visionray Bt. által üzemeltetett, http://szoftvercentrum.hu URL alatt elérhető weboldalon igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

A Visionray Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a szoftvercentrum.hu oldalra történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Szolgáltató elérhetőségei, adatai

Cégnév: Visionray Bt.
Székhely: 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.
Telefon: +36 70 277 2141
E-mail: uh.mu1553205796rtnec1553205796revtf1553205796ozs@o1553205796fni1553205796
Cégjegyzékszám: Cg. 19-06-501142
Kibocsátó cégbíróság: Veszprém Megyei Bíróság
Adószám: 27237843-3-19

Bank: K&H Bank Zrt., 1051 Budapest, Vigadó tér 1.
Bankszámlaszám: 10404883-00015404-00000002
K&H Bank BIC (SWIFT) azonosító: OKHBHUHB
IBAN azonosító: HU44 1040 4883 0001 5404 0000 0002

1. Alkalmazási felület, a Felhasználási szabályok és feltételek módosításai

1.1 A jelen oldal, amelyre Ön most regisztrál vagy vásárol a Visionray Bt., (továbbiakban Szolgáltató) tulajdona illetve kizárólagos felhasználási jogosultja. A Szolgáltató a felhasználási feltételeknek megfelelően (továbbiakban “Felhasználási szabályok és feltételek”) bocsátja Ön, mint Felhasználó rendelkezésére az ajánlatát. A http://szoftvercentrum.hu oldalra belépéssel és bármely szolgáltatás felhasználásával Ön beleegyezését adja mindazon jogokat és kötelezettségeket illetően, amelyek Önre hárulnak a Felhasználási Szabályok és feltételek értelmében. A Felhasználási szabályokra és feltételekre vonatkozó egyezmény hiányában a Szolgáltató megtagadja bármely szolgáltatásának a rendelkezésre bocsátását.

1.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben megváltoztathassa a Felhasználási szabályokat és feltételeket. Ilyen esetben a Szolgáltató értesíteni fogja a felhasználóit a létrejött módosításokat illetően, valamint, hogy ezek a felhasználók által elfogadottnak lesznek tekintve, amennyiben nem érkezik kifogásolás az értesítéstől számított 15 nap leforgása alatt, vagy amint újra használja a szolgáltatásokat. A Felhasználási szabályok és feltételek módosításairól értesítve lesznek.

2. Regisztráció, részvételi feltételek, jogi előírások

2.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak olyan felhasználóknak áll jogukban adatokat rendelkezésre bocsátani a rendszer részére, akik teljes gyakorlati jog és cselekvőképességgel rendelkeznek vagy akik meghatalmazott törvényes képviselőik belegyezésével járnak el.

2.2 Az adatok megadásakor vagy a regisztrációkor és ezt követően, amikor ez szükséges, a Felhasználó köteles valós, pontos és teljes adatokat szolgáltatni az oldal feltételeinek megfelelően az oldal szolgáltatásaihoz. Regisztrációt igénylő szolgáltatás esetén megelőzően regisztrálni szükséges. A regisztrációt követően a Szolgáltató közölni e-mailben közölni fogja a Felhasználói fiók jelszavát.

2.3 Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogi előírásokat (pl. visszaigazolási email, a Felhasználási szabályok és feltételek módosításai) a Felhasználó által megadott email címre is küldhetjük. Ezek kézbesítettnek tekintendőek (vélelem), ha a postafiók normális működési feltételei mellett elérhetőek az email postafiók szolgáltatás keretén belül. A felhasználói fiók nem átruházható vagy örökölhető.

3. A felhasználói fiók lezárása, blokkolása

3.1 A Felhasználó fiókját illetve az oldal szolgáltatásait a Szolgáltató bármikor lezárhatja, amennyiben Felhasználó nem megfelelő módon használja azt, az oldal működésére káros tevékenységet végez, vagy olyan tartalomhoz próbál hozzáférni, amelyhez nincs jogosultsága. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törölni fog minden a lezárandó fiókban elmentett adatot.

3.2  Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatónak saját belátása szerint jogában áll törölni a jelszót, a felhasználói fiókot (vagy azok egy részét, illetve annak bizonyos tartalmait) és bármilyen más a Felhasználó által közzétett anyag tartalmát, valamint korlátozhatja a felhasználók által történő Szolgáltató szolgáltatásainak bármilyen más formájú használatát. Ilyen eset akkor léphet fel, hogy ha a Felhasználási szabályok és feltételek bizonyos cikkelyei meg lettek sértve vagy ennek alapgondolatai nem lettek betartva.

3.3 Ön egyetért, hogy a Szolgáltató bármely szolgáltatásához való hozzáférés megszakítása a Felhasználási szabályok és feltételeknek megfelelően történik és nem igényel semmilyen előzetes értesítést. A Szolgáltatónak jogában áll blokkolni vagy törölni a felhasználói fiókot és minden hozzátartozó információt illetve adatot, és/vagy blokkolhatja a hozzáférést ilyen adatokhoz vagy az ajánlatához.

3.4 A Felhasználó a felhasználói fiókja törlése esetén csakis az előzetes írásos és világos beleegyezésünk után lesz újra hozzáférhetősége ajánlatainkhoz. Nem segíthet olyan felhasználónak az ajánlatokhoz való hozzáféréshez, akinek a felhasználói fiókja törölve vagy blokkolva lett, még a saját felhasználói fiókján keresztül vagy annak segítségével sem.

3.5 A Felhasználói kötelezettségei a felhasználói fiók törlése után is érvényesek, amíg azok betartásához a Szolgáltatónak bármilyen jogi érdeke fűződik. Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és jelen szerződési feltételeket kifejezetten erre tekintettel fogadja el.

4. A felhasználó általános kötelezettségei

4.1 A felhasználónak kötelessége tenni arról, hogy a szoftvercentrum.hu webhelyen megnyitott fiókot csak saját maga használja, és ennek érdekében pedig köteles jelszavát titokban tartani.

4.2 A Felhasználó korlátlanul felelős minden a felhasználói fiókján keresztül végrehajtott tevékenységért. Abban az esetben, ha a Felhasználó egy másik személynek, pl. egy kiskorúnak, a nevelésre jogosult felnőttek beleegyezése nélkül engedélyezte a fiókja használatát, a Felhasználó felel ezen felhasználó minden tevékenységéért, a hozzáférés ellenőrzéséért és az ajánlat ezen felhasználó által való felhasználásáért, valamint az ajánlattal való visszaélés esetében bármilyen következményért.

4.3 A Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót ha a jelszava vagy a felhasználói fiókja bármilyen jogtalan felhasználásáról, valamint a biztonsági rendelkezések bármilyen más fajta megszegéséről. A Felhasználó felelős a felhasználói fiókkal történő bármilyen visszaélésért, amelyet az ehhez való hozzáférés/felhasználás okozott.

4.4 Amennyiben a Felhasználó neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum vagy más arra alkalmas dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a Felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az Szolgáltató tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Szolgáltató jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

4.5 A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi Felhasználó adatait, beleértve az önéit is, az Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Szolgáltató rendszerébe integrálja, valamint az így jelen Felhasználótól és más Felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Szolgáltató Weboldalán.

4.6 A Felhasználó saját költségére szerzi be azokat a technikai eszközöket, amelyek a szoftvercentrum.hu használatához szükségesek (pl. internetcsatlakozás, mobilhálózatra való csatlakozás).

4.7 A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen olyat nem tesz, ami befolyásolja vagy befolyásolhatja a Szolgáltató szolgáltatásainak a működését (pl. software vagy más szkriptek). Ez a kötelezettség elsősorban a “robot”, “spider” vagy “offline-reader” típusú szoftwerek használatát célozza, amelyek automatikus regisztrációs kéréseket generálnak. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltató által nem rendelkezésére bocsátott weboldal részeit, beleértve más felhasználók domainjeit is, nem módosítja, írja felül, másolja vagy terjeszti.

4.8 A Felhasználónak nincs joga felhasználni vagy használatra ajánlani a Szolgáltató ajánlatát vagy annak részeit, az ajánlott szolgáltatásokat vagy az ezekhez való hozzáférést nincs joga kereskedelmi célokra felhasználni, függetlenül a felhasználás módjától (pl. másolás, eladás, bérbe adás vagy más egyéni vagy idegen kereskedelmi célok).

4. A szerzői jogok és a megszegésükre vonatkozó utalások

4.1 A Szolgáltató tiszteletben tartja harmadik személyek intellektuális tulajdonait és felkéri felhasználóit, hogy ok is ezt tegyék.

4.2 Szolgáltató felkéri a Felhasználókat, hogy értesítsék a jelen Felhasználási feltételek és szabályzat nem megengedett tartalmak általi bármilyen megszegéséről.

4.3. Felhasználónak tilos a megvásárolt szoftvereket a megengedett kereteken túl használni, másolni, módosítani, kódot kideríteni, eladni, átadni, erre vonatkozó allicenszeket kiadni vagy bármilyen más a szoftverekre vonatkozó jogokat továbbítani vagy jogokról bármit is állítani. A Felhasználó a letöltött vagy megvásárolt szoftvereket kizárólag az adott szoftver licenc szerinti formában használhatja.

5. Garanciavállalásból való kizárás

A Szolgáltató egyetlen Felhasználónak és senki másnak sem garantálja, hogy az ajánlata a Felhasználó igényeinek megfelel és, hogy működés közben időnként nem léphetnek fel megszakítások, késések valamint, hogy teljesen biztonságos és hibátlan. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát az eredményekért, amelyek az ajánlat felhasználásából származnak, illetve az ajánlaton keresztül kapható információk helyességére és hitelességére vonatkozóan. A Szolgáltató nem vállal garanciát arra, hogy az ajánlatban használt hardware-ek és szoftverek kifogástalanul működnek vagy, hogy az esetleges hardware és szoftver hibákat javítani fogja, és nem felel azokért a károkért, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak felhasználása vagy annak használhatatlansága során keletkeznek, beleértve az adatvesztést vagy adatmegrongálást. A Szolgáltató nem felel a kicserélési költségekért vagy bizonyos áruk vagy szolgáltatások megvásárlásával kapcsolatos költségekért, kapott üzenetekért vagy más üzletekért, valamint a Felhasználók által megadott információk vagy adatok módosulásáért, vagy amelyek bármilyen más módon jelennek meg a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosan.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató az általa értékesített szoftverek hibamentes, Felhasználó által elvárt működését nem garantálja. Felhasználó kijelenti, hogy az általa vásárolt szoftver hardware igényeivel tisztában van, a szoftver problémamentes futtatásához szükséges hardware-rel rendelkezik.

6. Kártérítési felelősség és ennek korlátozása

6.1 A Szolgáltató elleni kártérítési igények a jogcímtől függetlenül ki vannak zárva, kivéve ha a Szolgáltató törvényes képviselői vagy kisegítő asszisztensei szándékosan vagy felületesen elővigyázatlanul cselekedtek. A Szolgáltató a csekély elővigyázatlanságokért csak akkor vállal felelősséget, ha a Szolgáltató, annak törvényes képviselői vagy vezető beosztásban levő alkalmazottjai, illetve kisegítő asszisztensei lényeges, szerződésbe belefoglalt kötelezettségeket sértettek meg.

6.2 Az előbbi kártérítési felelősség korlátozása nem vonatkozik kártérítési igényekre abban az esetben, ha ezek életvesztésből, testi sérülésből, egészségügyi problémából vagy minőségi garancia vállalásából, illetve a Szolgáltató által rosszhiszeműen elhallgatott hiányokból származnak.

6.3 Amennyiben a Szolgáltatóra az 1. pont alapján csekély elővigyázatlanságért kártérítési felelősség lett kiróva, a kártérítési igény a szerződésben fellelhető, meghatározott kárra korlátozódik.

6.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ellen emelt kártérítési követelések az igénylésük után 12 hónappal elévülnek, kivéve ha egy nem engedélyezett vagy szándékos cselekedetre alapulnak.

6.5 Amennyiben a Szolgáltató kártérítésre vonatkozó felelőssége ki van zárva, ez a Szolgáltatóval együttműködő cégekre is vonatkozik, valamint a Szolgáltató alkalmazottai, munkavállalói, munkatársai, helyettesítői és kisegítő asszisztensei és/vagy a Szolgáltatóval együttműködő cégek és ezek alkalmazottainak és közreműködőinek személyes kártérítési felelősségére is.

7. Kártérítési felelősség alól való mentesítés

A Felhasználó kijelenti, hogy nem lesznek követelései a Szolgáltatóval, a Szolgáltatóval együttműködő cégekkel, valamint a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltatóval együttműködő cégek alkalmazottaival, munkavállalóival, munkatársaival, helyettesítőivel, üzlettársaival és kisegítő asszisztenseivel szemben, bármilyen természetű követelésekről és igényekről is legyen szó, és egyetért, hogy az első igényléstől számítva mentesíti és kártalannak nyilvánítja őket, amelyeket harmadik személyek olyan tartalmak végett emelnek, amelyeket a Felhasználó jogellenesen, közzétesz és/vagy továbbít, valamint amelyeket a Felhasználó ajánlatunk használatával vagy a jelen Felhasználási feltételek és szabályok megszegésével vagy harmadik személyek jogai megszegésével tesz. Mindezen kötelezettségvállalás kiterjed az ennek megfelelő ügyvédi és bírósági és egyéb érdekérvényesítési költségeket is.

8. Panaszkezelés

Szolgáltató mindig etikusan, törvényesen, Felhasználó érdekeit szem előtt tartva jár el. Az ennek ellenére mégis fellépő problémákat, panaszokat Felhasználó írásban, emailben, telefonon jelezheti:

Levelezési cím: Visionray Bt., 8100 Várpalota, Szabolcska utca 65. 3. em. 11.
E-mail: uh.mu1553205796rtnec1553205796revtf1553205796ozs@o1553205796fni1553205796
Telefon: +36 70 277 2141

9. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Felhasználó megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja Szolgáltatóhoz. Felhasználó megrendelése akkor lép életbe, ha a megrendelését Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja. A szoftvercentrum.hu üzemeltetője, vagyis a Visionray Bt. és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal. Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

10. Megvásárolható termékek

Szolgáltató a szoftvercentrum.hu domain néven megvásárolható szoftvereket kínál Felhasználó részére.

11. Szállítási idő és díjak, fizetési módok

Szolgáltató minden szoftvert letölthető formában biztosít, így szállítási költség nincs. Szolgáltató a megvásárolt szoftver 3 munkanapon belül biztosítja Felhasználó részére.

A fizetés minden esetben előre utalással történik.

12. Az elállás joga

Fogyasztók a megrendeléseik során élhetnek a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási joggal.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Letölthető szoftver esetén ha a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adta ahhoz, hogy a szerződés teljesítése a felmondási határidő letelte előtt megkezdődjön, és a beleegyezés megadásával egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Felhasználó a szoftvercentrum.hu webáruházban történő vásárlással kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a szerződés teljesítése a felmondási határidő letelte előtt megkezdődjön, és a beleegyezés megadásával egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.

13. Adatvédelmi nyilatkozat

Felhasználó kijelenti, hogy a szoftvercentrum.hu domain néven üzemelő webáruház látogatásával és a megrendelések leadásával elfogadja az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot. A szoftvercentrum.hu domain néven üzemelő webáruház adatait Visionray Bt. kezeli. Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-105881/2016. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk, a DPD Hungária Kft. megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges – megadandó adatok

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév
 • Utca
 • emelet,ajtó
 • Város
 • Megye
 • Irányítószám
 • E-mail cím
 • telefonszám

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrációkor megadandó adatok (a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, nélküle is rögzíthető a megrendelés)

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • Felhasználónév
 • Jelszó
 • E-mail cím

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában),
 • számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok.

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok

 • név
 • e-mail cím

Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a szoftvercentrum.hu (Visionray Bt.)  bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 10  munkanapon belül. A szoftvercentrum.hu (Visionray Bt.) által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére a szoftvercentrum.hu (Visionray Bt.) nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a szoftvercentrum.hu (Visionray Bt.) kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szoftvercentrum.hu (Visionray Bt.)  által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a szoftvercentrum.hu (Visionray Bt.)  a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az uh.mu1553205796rtnec1553205796revtf1553205796ozs@o1553205796fni1553205796 email címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

Jogorvoslattal élhet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Posta cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: +36 1 459 4800
Fax: +36 1 210 4677
Weboldal: http://www.nfh.hu/

Jelen adatkezelési nyilatkozat az “Adatvédelmi elveink” menüpont választásával pdf formátumban is letölthető.

14. A szerződés időtartama, megszűnése

A szerződés határozatlan időre szól.

A szerződés megszűnik
– a teljesítéssel,
– a felek általi közös megegyezéssel,
– rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal.

Rendkívüli felmondásra vétkes szerződésszegés esetén van lehetőség A rendkívüli felmondást ajánlott tértivevényes levélben vagy e-mailben kell a másik félnek megküldeni.

Amennyiben a szerződés Szolgáltató által kerül megszüntetésre rendkívüli felmondással a teljesítés bármely szakaszában, Felhasználó köteles a szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra és a Szolgáltató kárait megtéríteni.

A rendszerben rögzített hirdetésnek Felhasználó által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Felhasználó nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.

Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, illetve igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor megállapítja hogy a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Felhasználó egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, ha a Felhasználó jelentősen megsérti a fenti ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá ha:

a. a Felhasználó nem megfelelően kezeli az a Szolgáltatás során szerzett adatokat,

b. a Felhasználó megszegi a kapcsolatfelvétel szabályait,

c. a Felhasználó a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a szolgáltatások használatát harmadik személynek,

d. a Felhasználó az ÁSZF-be, vagy a jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít.

15. A szerződés időtartama, megszűnése

A jelen ÁSZF 2016.07.03. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldal Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) menüpontja alatt közzétételre kerül.